Członek zespołu BandaLula

Zbigniew Sałkiewicz

Zbigniew Sałkiewicz

instrumenty perkusyjne, wokal

Jestem Zbyszek Sałkiewicz.

Przygodę z muzyką zaczĻ≥em od 6-tego roku Ņycia.
Do dzisiaj aktywnie uczestniczÍ w Ņyciu muzycznym.
Uczestniczy≥em w wielu festiwalach muzycznych gdzie wraz z zespo≥em odnosi≥em sukcesy.
Mia≥em „swoje 5 min.” w Radiu jako kompozytor w≥asnych utworůw
Przez kolejne lata nabiera≥em doúwiadczenia w růŅnych formacjach.
Zdajac weryfikacje muzyczne zacza≥em wspů≥pracowaś z „PAGART”(PaŮstwowa Agencja Artystyczna)
,wiaza≥o siÍ to z wyjazdami artystycznymi po europie.
Obecnie prowadzÍ w≥asnĻ dzia≥alnoúś gospodarczĻ i artystycznĻ.
Gram w zespole „Back Door” oraz „BandaLula”
MUZYK  MAM WE KRWI W R KACH I NOGACH A PRZEDE WSZYSTKIM W G£OWIE

Pozostali członkowie

Natan Domnik

akordeon

Marzena Holly

wokal, instrumenty klawiszowe

Ryszard Holly

gitara solowa, wokal

Mirosław Aftyka

gitara basowa, wokal

Zbigniew Sałkiewicz

instrumenty perkusyjne, wokal

Andrzej Biliński

wokal, tenor, gitara

Radosław Grzegorczyk

piano stage, instrumenty klawiszowe, wokal

Piotr Podarzecki

saksofon, akordeon, wokal