FAQ

Zobacz o co pytają nasi Klienci

Poznaj najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów.

TAK

Wynajmując nasz zespół na wesele macie Państwo zapewnione kompleksowe prowadzenie imprezy, pełną konferansjerkę na profesjonalnym poziomie. Wokalista pełni również funkcję wodzireja – konferansjera, dzięki temu kontakt z gośćmi jest ciągły i doskonały, a klimat imprezy jest odpowiedni do chwili.

Stawiamy na kontakt i integrację z publicznością na każdej imprezie. Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie sceniczne z przyjemnością doradzamy naszym klientom przy organizacji bankietów, eventów, przyjęć weselnych, wyborze odpowiednich zabaw.
Reasumując – wynajmując nasz zespół na imprezę, bankiet czy wesele nie musicie już Państwo wynajmować dodatkowego wodzireja, ponieważ my zajmiemy się prowadzeniem imprezy od A do Z.

TAK

Zespół BandaLula dysponuje wysokiej klasy sprzętem nagłośnieniowym zapewniającym bardzo dobre brzmienie,
a także posiadamy własną rampę ośwstleniową, która oświetla scenę, zespół i parkiet.


Korzystamy z markowego sprzętu, nie używamy półśrodków, cenimy sobie jakość a dzięki temu nic nie jest nas w stanie zaskoczyć.

TAK – prowadzimy růwnieŅ konferansjerkÍ w jÍzyku angielskim jeŅeli jest taka potrzebaa

TAK – prowadzimy růwnieŅ konferansjerkÍ w jÍzyku niemieckim jeŅeli jest taka potrzeba

TAK – prowadzimy růwnieŅ konferansjerkÍ w jÍzyku niemieckim jeŅeli jest taka potrzeba

TAK – podczas krůtkich przerw zapewniamy klimatycznĻ muzykÍ, t≥o muzyczne ktůre subtelnie wype≥nia salÍ,
tak aby zachowany by≥ odpowieni klimat i nie by≥o ciszy a zarazem komfort do swobodnej rozmowy pomiÍdzy goúśmi.
Podczas przerw, obiadu etc… proponujemy subtelnĻ muzykÍ z nurtu Smoth Jazz Caffe lub muzykÍ powaŅnĻ.
MoŅemy oczywiúcie zrealizowaś inne Ņyczenia muzyczne naszych klientůw

TAK – w zespole úpiewa bardzo dobra wokalistka ,
oprůcz tego oczywiúcie wokal mÍski co daje nam bardzo duŅe moŅliwoúci repertuarowe.

Tak nasz „zespů≥ na eventy,bankiety,imprezy firmowe,wesele” koncertuje w CA£EJ POLSCE ,
odleg≥oúś nie stanowi dla nas Ņadnego problemu.
G≥ůwnie obs≥ugujemy klientůw z wojewůdztw: dolnoúlĻskie,opolskie,lubuskie,
ale dojedziemy w kaŅde miejsce w Polsce i za granicĻ.

Tak, jak najbardziej. Obs≥ugujemy růwnieŅ przyjÍcia weselne tworzĻc jednoczeúnie niepowtarzalny klimat,
zapewniamy bardzo wysokĻ jakoúś. Staramy siÍ byś benchmarkiem na rynku us≥ug weselnych.
Zaprasszamy do kontaktu w sprawie rezerwacji zespo≥u na PaŮstwa przyjÍcie weselne.

Koszt naszej us≥ugi jest wyceniany indywidualnie i jest uzaleŅniony od rodzaju imprezy, lokalizacji, terminu i wielu innych czynnikůw.
W celu otrzymania oferty na konretnĻ imprezÍ prosimy o kontakt z managerem zespo≥u korzystajĻc z pomocy
formularza kontaktowego, drogÍ emailowĻ – kontakt@bandaold.local lub telefonicznie – 605 345 172 (Rados≥aw Grzegorczyk)
Zapytaj nas o ofertÍ klikajĻc tutaj

Podczas wesel gramy sety muzyczne od 30 do ok. 50 minut, natomiast jesteúmy bardzo elastyczni
i kiedy widzimy Ņe zabawa trwa w najlepsze i goúcie majĻ si≥y do taŮca gramy sety d≥uŅsze dopasowane do okolicznoúci i tego co dzieje siÍ na parkiecie.
Czasem robimy przerwy tylko na gorĻce dania.Na koniec setůw proponujemy 1-2 piosenki jako muzykÍ mechanicznĻ –
moŅna wtedy np. spe≥niś Ņyczenia muzyczne spoza naszego repertuaru prezentujĻc je w formie pocztůwki muzycznej.

Nasze instrumentarium to: Instrumenty Klawiszowe, Perkusja, Gitary Elektryczne i Akustyczne, Gitara Basowa,
Saksofon,Akordeon. Dodatkowo dysponujemy bardzo dobrym dedykowanym, zawodowym modu≥em brzmieniowym
do imitacji instrumentůw dÍtych za pomocĻ syntezatora – dzieki temu brzmienie kaŅdego instrumentu
dÍtego jest, jakby by≥o wykonywane na Ņywym instrumencie.

Ubieramy sie stosownie do imprezy.Mamy w≥asne stroje estradowe dopasowane do nanej imprezy oraz tzw.”Eleganckie” czyli (marynarki,smokingi,muchy itd.)
Wokalistka růwnieŅ elegancki strůj dopasowany do uroczystoúci